(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សារបស់ Fresh Talk កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធ អ្នកជំនាញសារព័ត៌មានជាង៣០ឆ្នាំ បានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោក ចំពោះលទ្ធភាពភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ។
អ្នកជំនាញរូបនេះ បានលើកឡើងថា ប្រទេសចិនដែលជាបងធំរបស់កូរ៉េខាងជើង អាចនឹងចូលជួយកូរ៉េខាងជើង ប្រសិនបើផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក៕

មតិរបស់អ្នក