ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ស៊ុន ហួរ ជាប្រជាពលរដ្ឋ សូមប្រកាសសួររកឈ្មោះ ឆេង ភិរម្យ ហៅ (ឆេង សុវណ្ណ) ដោយសារបាត់ជាច្រើនថ្ងៃ ដោយមិនដឹងមានបញ្ហារអ្វីពិតប្រាកដ នឹងទំនាក់ទំនងមិនបានទាំងនៅផ្ទះ ព្រមទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ។

ខ្ញុំបាទមានកិច្ចការសំខាន់មួយចំនួនត្រូវការពិភាក្សារ ដោយទំនាក់ទំនងមិនបានតាំងពីថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

ប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាបានឃើញ និងផ្ដល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំបាទ ខ្ញុំបាទនឹងប្រគល់ប្រាក់ចំនួន៥០០ដុល្លារ (ប្រាំរយដុល្លារ) ទុកជាការអរគុណ៕

ប្រសិនបើបងប្អូនបានឃើញសូមទំនាក់ទំនង ៖ 012776222 / 0977051111

មតិរបស់អ្នក