ក្រុមការងារមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងទីចាត់ការអន្តរវិស័យសាលាខេត្ត ដឹកនាំដោយលោក អុិន សារ៉ន អនុប្រធានមន្ទីរ បានជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធករណីបណ្ដឹងទំនាស់ដីធ្លីមួយកន្លែង ស្ថិតនៅភូមិស្រែអណ្ដូង ឃុំទ័ពមាន ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៕

មតិរបស់អ្នក