លោក ទៀវ ភឿន អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើងបានឧបត្ថម្ភថ្មចំនួន5ឡានក្នុង1ឡាន16ម៉ឺនរៀលស្មើរនឹង80ម៉ឺនរៀលក្នុងការចាក់ផ្លូវនៅមុខស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើង សូមលោក អនុប្រធានគណបក្សឃុំជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលា និងសម្រេចបានគ្រប់ភារកិច្ច អាយុយឺនយូរ ។

មតិរបស់អ្នក