ខេត្តប៉ៃលិន នៅថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ យប់ ក្រោយពេលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងកំហុករយៈពេលជាង១ម៉ោង ដែលមានកម្រិតជាង៨០ មម បានបង្ករឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់ចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងក្រុងប៉ៃលិន និងស្រុកសាលាក្រៅ។

មតិរបស់អ្នក